Trigger Warnings

In 'Later als ik vliegen kan' worden gevoelige thema's behandeld, zoals: zelfdoding, depressie, angst- en paniekaanvallen, verslaving, huiselijk geweld, seksueel misbruik en pesten. 

Mocht je willen praten over deze onderwerpen, dan kun je (gratis en anoniem) terecht bij verschillende hulpinstanties via Jongeren Hulp Online. Het wordt beter zodra jij vertelt wat er in je omgaat. 

Heb je vragen of opmerkingen? Wil je weten wat Adriaan qua schrijfwerk voor jou kan betekenen? Neem dan gerust contact op! 

© Copyright 2022 Adriaan Volk - All Rights Reserved

Design a free site - Try here